Позачергові Загальні збори Товариства

13.09.2013

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія ЕУРОПА.УА”

повідомляє: 

Позачергові Загальні збори Товариства будуть проведені 15.10.2013 р. о 10:30 у м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись15.10.2013 р. з 10:00 до 10:25 у м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах буде складено станом на 24:00 годину 09.10.2013 року (за три робочі дні до проведення Позачергових Загальних зборів).

 Порядок денний Позачергових Загальних зборів Товариства:

 1. Обрання лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 100 000,00 грн.  шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Затвердження проспекту емісії акцій.

6. Визначення уповноваженого органу Товариства якому надаються повноваження щодо:

 a) залучення до розміщення андеррайтера;

 b) внесення змін до проспекту емісії акцій;

 c) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

 d) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

 e) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

 f) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

 g) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

 h) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

 i) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

 a) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

 b) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

 c) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Позачергових Загальних зборів, можна з понеділка по четвер – з 09:00 год. до 17:00 год., по п’ятницях – з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5. за місцезнаходженням Товариства. 

Відповідальний за ознайомлення з матеріалами Позачергових Загальних зборів – Лебединець Владислав Володимирович – Голова Правління Товариства.

 

Назад

Контактні дані для клієнтів

Зателефонуйте

+38 (032) 232 88 05

Напишіть

sekretariat@europa-ua.com